systemy Business Intelligence

Firmy tracą mnóstwo czasu i pieniędzy na działania, które można szybko zautomatyzować. Zbieranie danych z różnych źródeł, ich raportowanie i analiza należą właśnie do tej grupy czynności.

Posiadając system klasy ERP, CRM czy platformę workflow, firma dysponuje całą gamą danych, którymi można strategicznie zarządzać. Prawidłowo zaprojektowany i wdrożony system pozwala nawet czerpać dane analityczne z plików xml czy csv (a więc zwykłego pliku excel), który zostaje dostarczony z działu, oddziału czy wyeksportowany z systemu finansowo-księgowego. Dane te mają kluczowy wpływ na:

  • strategiczne decyzje spółki,
  • planowanie budżetu,
  • działania operacyjne,
  • monitorowanie trendów,
  • raportowanie i monitoring bieżącej sytuacji,
  • kontrolę i rejestrację zmian,
  • przekroczenie punktów krytycznych.

 

System może posiadać mechanizm automatycznych powiadomień drogą e-mail lub sms, które pozwolą na szybką reakcję decydenta.

Oferowany system BI (Business Intelligence) to rozwiązanie szyte na miarę. Zaletą oferowanego rozwiązania jest dedykowana funkcjonalność oraz elastyczny zakres. Firma nie musi zakupować całego rozwiązania, które niejednokrotnie powiela funkcje posiadanych już systemów. Wystarczy doposażyć posiadane narzędzia o moduł scalający, który pozwoli na zarządzanie danymi zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami firmy.

Pracownicy przynoszą większe zyski i wymierne korzyści kiedy zajmują się analizą i podejmowaniem decyzji a nie machinalnym gromadzeniem danych.