warsztaty workflow

Rozmowy z wieloma firmami zmusiły nas do refleksji. Tuż za pomysłem o wdrożeniu obiegu zadań i dokumentów w firmie podąża lęk przed brakiem wiedzy lub doświadczenia. Jak się za to zabrać? Kolejna wątpliwość to uzależnienie od dostawcy przy kolejnych wdrożeniach. Z myślą o firmach, które chcą się uczyć i rozwijać by stać się niezależne we wdrażaniu procesów biznesowych, stworzyliśmy autorski 2-dniowy warsztat. Podczas szkolenia wybrani pracownicy firmy (zarówno biznesowi jak i IT) przeprowadzają pod naszym okiem proces wdrożenia wybranego procesu biznesowego. Po zakończonym warsztacie pracownicy skutecznie samodzielnie wdrażają kolejne procesy poprzez odtworzenie procedur i zachowań z warsztatu. Wartością dodaną warsztatu jest miesięczny dostęp do wdrożonego procesu biznesowego na platformie workflow, co pozwala potwierdzić korzyści płynące z wdrożenia oraz odnotować wnioski.

Jest to unikalny projekt szkoleniowy, który prowadzimy od roku dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem.