O produkcie

Elektroniczy Tajemniczy Klient (eTK) – to system, który wspiera badanie typu Tajemniczy Klient (mystery shopping). System dostarcza wszystkie niezbędne narzędzia pozwalające na zastosowanie pytań otwartych, pytań zamkniętych, pytań złożonych, punktów oceny i stworzenie w elastyczny sposób formularza oceny. Elektroniczny Tajemniczy Klient pozwala w wygodny sposób zbierać dane (wyposażony jest w narzędzia do automatycznego importu danych z plików o formacie Excel, csv) lub za pomocą wygodnego formularza indywidualnie dostosowywanego do badania. Formularz jest dostępny także w wygodnej wersji na urządzenia mobilne. Wprowadzone dane są w systemie udostępniane użytkownikom o odpowiednich uprawnieniach w postaci raportów, zestawień i rankingów. System pozwala na zestawienia wyników ogólne, procentowe i z rozbiciem na poszczególne obszary podlegające ocenie. Rankingi, zestawienia i porównania można prezentować dla poszczególnych jednostek, oddziałów, regionów i makroregionów oraz globalnie.

System można zarówno w wersji na serwer oraz w abonamencie w ramach usługi SaaS (Software as a Service).

WYKONANO DLA:

e-MSI Sp. z o.o.

ROK

2013