O produkcie

Giełdomat to system automatycznej analizy wskaźników poszczególnych spółek na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Naszym celem było przybliżyć odległy świat gry na Giełdzie i oddać go bezpośrednio w ręce klienta końcowego – bez brokerów i za przystępną cenę. Dlatego dostarczyliśmy wygodny system z dostępem poprzez przeglądarkę internetową. Po zalogowaniu się do własnego konta, dostarczamy pełen zakres wygodnych narzędzi do zarządzania inwestycjami. Symulator strategii pozwala na eksperymenty z różnymi wskaźnikami analizy technicznej, które w dowolny sposób można wykorzystać do zbudowania strategii zakupu i sprzedaży. Symulator pozwala na przetestowanie strategii w oparciu o historyczne wyniki spółek. Jeśli wynik jest zadowalający strategię można aktywować. Jeśli wynik nie spełnia oczekiwań, strategia może zostać poprawiona lub całkowicie usunięta. Giełdomat pozwala na zarządzanie całą listą strategii. Na podstawie aktywnej strategii Giełdomat skrupulatnie bada wyniki giełdowe wskazanych spółek i kiedy dany warunek zakupu lub sprzedaży zostaje osiągnięty wysyła sygnał do zakupu sms-em lub pocztą e-mail.

Giełdomat posiada również funkcję portfela, która przechowuje historię nie tylko operacji giełdowych ale wszystkich transakcji (dodatkowych wpłat i wypłat środków) i na ich podstawie przelicza bieżący stan portfela.

Narzędziami dopełniającymi serwis Giełdomat są aplikacja desktopowa i aplikacja mobilna, która w wygodny sposób udostępnia najważniejsze funkcje serwisu poprzez urządzenia mobilne (smatphone i tablet).

WYKONANO DLA:

e-MSI Sp. z o.o.

ROK

2013